Infolinia 800 109 509

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej

Opis produktu

Tematem książki jest sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zastosowanie systemów informatycznych w czynnościach finansowo-księgowych.

Szczegóły

Jest to jedno z nielicznych na polskim rynku opracowań podejmujących temat kreatywnej księgowości. Wszystkie zagadnienia są opisane z uwzględnieniem najnowszych krajowych i międzynarodowych podstaw prawnych (przede wszystkim ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Klarowna struktura treści, przystępne omówienie trudnych problemów i aktualność rozwiązań - to najważniejsze atuty podręcznika.

W książce omówiono m.in.:

  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
  • podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej;
  • metody przeprowadzania analizy finansowej (ocena płynności finansowej, badanie rentowności, retrospektywna i prospektywna analiza majątkowo-kapitałowa);
  • metody szacowania wartości firmy;
  • ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych w sprawozdawczości i analizie finansowej;
  • zasady działania systemów finansowo-księgowych.