Infolinia 800 109 509

e-abonament do programów InsERT

Wraz z  wersją 1.27 firma InsERT wprowadziła usługę e-abonamentu, czyli elektroniczną wersję Abonamentu na ulepszenia. Posiadacze e-abonamentu mogą pobierać i instalować wszystkie uaktualnienia w wygodny sposób z poziomu programu. Dystrybuowane w ten sposób będą zarówno pełne wersje, jak i SP oraz HF.

Najważniejsze zalety e-abonamentu InsERT:

 • Szybka, wygodna i bezpieczna aktualizacja z poziomu programu – bez płyt CD i bez wpisywania kodów aktywacyjnych.
Aby przyspieszyć proces aktywacji, program sprawdzi, czy użytkownik ma prawo do używania wersji i automatycznie pobierze z serwera kod aktywacyjny. Dostępną opcją awaryjną będzie wpisanie kodu aktywacyjnego samodzielnie.
 • Możliwość aktualizacji systemu natychmiast po ukazaniu się nowej wersji.
Do powiadamiania o nowej wersji systemu wykorzystywany jest mechanizm InsMAIL. Jeśli w programie zaznaczona jest opcja InsMAIL: Powiadomienia o nowych wersjach, każda taka wiadomość ukaże się automatycznie na wierzchu, jako wyskakujące okno.  
 • Wspomaganie aktualizacji wielostanowiskowej.
W wersji 1.27 została wprowadzona opcja Przygotowanie do konwersji. Umożliwia ona poinformowanie wszystkich użytkowników podłączonych do danego podmiotu, że za chwilę nastąpi aktualizacja oprogramowania (konwersja bazy danych). Możliwe jest wysłanie komunikatu, a także odłączenie wszystkich użytkowników (na żądanie lub po upływie określonego czasu). Mechanizm ten ułatwia aktualizację sieciową programów linii InsERT GT. 
 

Jak aktywować e-abonament InsERT?

Przejście z abonamentu tradycyjnego na nowy e-abonament jest bezpłatne i możliwe w każdej chwili w trakcie trwania abonamentu. Istnieją następujące możliwości zmiany formy aktualizacji: 
 • bezpośrednie zgłoszenie w firmie InsERT pod numerem telefonu 71-78-76-125 lub wysłanie informacji na adres office@insert.com.pl;  
 • samodzielnie, z poziomu programu (w tym wypadku konieczne jest posiadanie zainstalowanej wersji 1.27 programu) – w tym celu należy:
   1. z menu Pomoc wybrać Zarządzanie licencjami, a następnie opcję Przejdź na e-abonament; 
   2. potwierdzić zapoznanie się z regulaminem usługi i zadeklarować przejście na e-abonament; zgłoszenie zostanie przesłane do firmy InsERT; po otrzymaniu zgłoszenia tradycyjny abonament zostanie zamieniony na e-abonament.
 
Uwaga! Data wygaśnięcia e-abonamentu będzie równa dacie wygaśnięcia abonamentu tradycyjnego. Na przykład, jeśli użytkownikowi pozostały 3 miesiące tradycyjnego abonamentu, przejście na e-abonament spowoduje wygenerowanie trzymiesięcznego e-abonamentu.