Infolinia 800 109 509

Centralizacja jednostek budżetowych - programy InsERT gotowe na nowe przepisy

Oprogramowanie InsERT zostało dostosowanie do nowych przepisów o centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Co to oznacza w praktyce dla gmin, jednostek im podległych i firm, które wystawiają faktury? 
 
Każda faktura powinna zawierać podwójne dane: gminy i jednostki jej podległej, której dotyczą zakupy. Gmina powinna być wskazana jako nabywca, a jednostka budżetowa jako odbiorca. Faktura powinna być wystawiona w ten sposób nawet wtedy, gdy dotyczy zakupów dokonywanych przez jednostkę podległą i jest przez nią księgowana.
 
Programy Insertu są przystosowywane do nowych wymogów. Z programami InsERT można rozliczać VAT zgodnie z przepisami.
 

Reprezentuję Jednostkę Samorzadową i pracuję z InsERT nexo

Programy InsERT nexo gotowe na centralizację rozliczeń VAT. Oto ułatwienia, które wprowadzono:
 • sekcję Sprzedawca podzieliśmy na Sprzedawcę i Wystawcę;
 • w sekcji Moja firma możesz wstawić dane swojej jednostki nadrzędnej;
 • możesz także zaimportować dane JPK_VAT sprzedaży.
 
W wersji 14.1, która ukaże się w najbliższym czasie, dodane zostaną kolejne udogodnienia:
 • z Subiekta nexo będziesz mógł wyeksportować dane JPK_VAT, a także zaimportować dane JPK_VAT zakupu;
 • księgowość będzie mogła wystawiać cząstkowe deklaracje VAT-7, bez zaokrągleń;
 • będziesz mógł scalić pliki JPK w księgowości;
 • wprowadzimy również wydruki księgowych rejestrów VAT z nagłówkami jednostki nadrzędnej i podrzędnej.
 

Reprezentuję Jednostę Samorządową i pracuję z InsERT GT

Należy wybrac jedno z rozwiązań:
 1. 1. bezpłatne przepisanie licencji na jednostkę nadrzędną, np. urząd gminy,
 2. 2. przejście na programy InsERT nexo na preferencyjnych warunkach.
 

Wystawiam faktury na rzecz Jednostek Samorządu i pracuję z InsERT nexo

Oto ułatwienia, które wprowadzono:
 • masz możliwość wskazania na fakturze różnego nabywcy i odbiorcy (zarówno na dokumentach FS, jak i WZ);
 • w kartotece klientów możesz im przypisać jednostki nadrzędne;
 • podczas wystawiania dokumentów WZ na odbiorcę, dane nabywcy są uzupełniane automatycznie;
 • wprowadziliśmy możliwość wydruków testowych z sekcjami Nabywca/Odbiorca;
 • w pomocy dodaliśmy też instrukcję, jak wystawić i wydrukować fakturę z różnym nabywcą i odbiorcą;
 • w sekcji Odbiorca można ustawić wydruk NIP-u jednostki podrzędnej (domyślnie ta opcja będzie wyłączona).
 
W wersji 14.1, która ukaże się w najbliższym czasie, na listach dokumentów pojawią się dodatkowe kolumny wskazujące odbiorcę, na listach rozrachunków dodamy kolumny wskazujące odbiorcę, a także pojawi się możliwość wyszukiwania rozrachunków związanych z odbiorcą.
 

Wystawiam faktury na rzecz Jednostek Samorządu i pracuję z InsERT GT

Oto ułatwienia, które wprowadzono:
 • masz możliwość wskazania na fakturze różnego nabywcy i odbiorcy (w zakładce Magazyn); dodatkowo w zakładce Firmy możesz zmieniać postać wydruku, by zostały wydrukowane dane odbiorcy;
 • na listach dokumentów dołożyliśmy dodatkowe kolumny, by wskazać odbiorcę;
 • w pomocy dodaliśmy instrukcję, jak wystawić i wydrukować fakturę z różnym nabywcą i odbiorcą;
 • na listach rozrachunków pojawią się również dodatkowe kolumny, w których można wskazać odbiorcę (od wersji 1.47 SP1).
Od kolejnej wersji programu, która ukaże się jeszcze w pierwszej połowie tego roku, wprowadzona zostanie cesja rozrachunków. Umożliwi to powiązanie rozrachunków jednostek centralnych z rozrachunkami ich jednostek podrzędnych.
 

Wystawiam faktury na rzecz Jednostek Samorządu i pracuję z mikroSubiektem

Program mikroSubiekt jest na bieżąco przystosowywany do potrzeb JST i podmiotów, które z nimi współpracują.
 
W najbliższych tygodniach dostępna będzie nowa wersja programu (5.0), która ułatwi współpracę z JST. Będziesz mógł spokojnie wystawiać i drukować faktury, na których będzie wskazany różny odbiorca i nabywca.