Infolinia 800 109 509

czerwony PLUS dla InsERT GT - kolejny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT

Opis produktu

czerwony PLUS dla InsERT GT-to kolejne rozszerzenie, które zawiera dodatkową, rozbudowaną funkcjonalnośc dla wszystkich programów linii InsERT GT: Subiekta GT (system sprzedaży), Rachmistrza GT (księga przychodów i rozchodow), Rewizora GT (system finansowo- księgowy) i Gratyfikanta GT (system kadrowo-płacowy).

Szczegóły

Funkcjonalność czerwonego PLUSA dla InsERT GT:

  • homebanking - wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji, kojarzyć istniejące operacje bankowe z transakcjami oraz pomijać transakcje bez ewidencjonowania operacji bankowych;
  • zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w Subiekcie GT;
  • zestawienia definiowalne - tworzenie w Gratyfikancie GT dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości języka SQL; mechanizm umożliwia określenie kryteriów wyboru, zawartości zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych;
  • flagi własne - oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów; flagi są widoczne na listach, a dodatkowo mechanizm umożliwia filtrowanie obiektów po dowolnej fladze oraz uzyskanie informacji, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi;
  • pola własne typu słownik - definiowanie zakresu wartości przez podłączenie słownika; do wyboru są dwie możliwości: podłączenie słowników standardowych (dostępnych w systemie) lub zdefiniowanie własnych;
  • pola własne typu polecenie SQL - określanie i definiowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie; jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie wystarczają pola własne typu słownik.


Funkcje te w łatwy sposób są udostępnione w programie, bez konieczności zmian w strukturze systemu i wykorzystaniu dodatkowych narzędzi. Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.19.

Powiązane produkty