Infolinia 800 109 509

Podręcznik "Rachunkowość" Wydawnictwa Marina

Podręcznik

Opis produktu

Książka Rachunkowość przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej. Stanowi doskonałą pomoc dla osób zajmujących się księgowością i finansami.

Szczegóły

Publikacja zawiera niezbędne wiadomości z zakresu rachunkowości finansowej, opierające się na obowiązujących przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej.
Zaprezentowane treści są zilustrowane schematami, tabelami oraz licznymi przykładami znacznie ułatwiającymi zrozumienie i przyswojenie materiału dydaktycznego. Zamieszczone w opracowaniu pytania kontrolne i testy umożliwiają sprawdzenie znajomości poznanego materiału.

W książce szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

- majątek przedsiębiorstwa i źródło jego pochodzenia;
- ewidencja operacji gospodarczych;
- organizacja rachunkowości;
- aktywa trwałe;
- środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe;
- rozrachunki;
- materiały i towary;
- koszty działalności podstawowej i ich rozliczenie;
- produkty gotowe;
- przychody i koszty związane z ich osiągnięciem;
- kapitały własne;
- wynik finansowy.


Zamieszczone na końcu książki zadanie umożliwia czytelnikowi wykorzystanie systemu informatycznego do prowadzenia rachunkowości. W zadaniu przedstawiono i zadekretowano podstawowe operacje gospodarcze potwierdzone dowodami księgowymi w programie Rewizor GT.

Do książki została dołączona płyta CD z profesjonalnym programem finansowo – księgowym dla małych i średnich przedsiębiorstw Rewizor GT
 

Powiązane produkty