Infolinia 800 109 509

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic

Opis produktu

Książka Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic przeznaczona jest zarówno dla właścicieli małych i średnich firm, jak i księgowych, którzy chcą rozpocząć pracę z Rewizorem GT.

Szczegóły

Autor – Marek Ptak - główny księgowy jednostki budżetowej i wieloletni nauczyciel z dziedziny ekonomii i handlu, poleca program jako narzędzie, które usprawni i uporządkuje wszelkie kwestie związane z rachunkowością komputerową. Krok po kroku prowadzi Czytelnika przez poszczególne zagadnienia związane z obsługą programu.

Patronem merytorycznym publikacji jest InsERT.

Zagadnienia omówione w książce:

1. Rozpoczęcie pracy z Rewizorem

 • Wprowadzenie podstawowych informacji o firmie
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
 • i ich dotychczasowe umorzenie
 • Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie
 • Kartoteki kontrahentów, pracowników, instytucji
 • Rejestry księgowe
 • Pozostałe parametry i słowniki Rewizora
2. Bieżące księgowania operacji gospodarczych
 • Wprowadzenie wybranych danych do bilansu otwarcia dla bieżącej kontroli poprawności księgowań
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów
 • Rejestry VAT - ewidencja i rozliczanie podatku
 • Wprowadzanie rozrachunków i ich rozliczanie
 • Wykorzystanie zestawień do samokontroli - poprawianie błędów w ewidencji księgowej
 • Kopie zapasowe - częstotliwość tworzenia, miejsca przechowywania i sposób wykorzystania
3. Bilans zamknięcia w "starym" programie i bilans otwarcia w Rewizorze
 • Definicja bilansu w Rewizorze
 • Wprowadzenie B.O. na podstawie B.Z. minionego roku
 • Zatwierdzenie bilansu otwarcia po przyjęciu sprawozdań za rok ubiegły
4. Rozliczenie okresu sprawozdawczego – deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe w Rewizorze
 • Tworzenie deklaracji rozliczającej podatek VAT
 • Definiowanie i obliczenie deklaracji rozliczającej podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2
 • Definiowanie rachunku zysków i strat
 • Tworzenie sprawozdań finansowych za bieżące okresy
 • Zamknięcie miesiąca - wydruk obowiązkowych zestawień
 • Storno czarne i czerwone - poprawianie błędów księgowych w zamkniętych okresach sprawozdawczych. Czystość zapisów księgowych
5. Inwentaryzacja i jej rozliczenie
 • Dokumentacja inwentaryzacji
 • Księgowanie niedoborów i nadwyżek
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
6. Zamknięcie roku
 • Odpisy aktualizujące i rezerwy
 • Księgowania zamykające rok obrotowy
 • Ustalenie wyniku bilansowego i podatkowego
 • Utworzenie i wydruk sprawozdań finansowych
 • Archiwizacja roku obrotowego
 • Otwieranie nowego roku obrachunkowego