Infolinia 800 109 509

Multimedialny podręcznik na CD Rachunkowość bez tajemnic

Multimedialny podręcznik na CD Rachunkowość bez tajemnic
99 PLN netto Przejdź do sklepu

Opis produktu

Rachunkowość bez tajemnic to bogaty zbiór informacji z zakresu księgowości. Multimedialny podręcznik na płycie CD przeznaczony jest dla księgowych i pracowników biur rachunkowych, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych. Prosty język i atrakcyjna forma sprawiają, że z powodzeniem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z rachunkowości.

Szczegóły

W 13 lekcjach omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych. W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę.
 
 
Tematy omówione w szkoleniu:
 • podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
 • zasady prowadzenia ksiąg handlowych (polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont);
 • międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości (harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe);
 • aktywa i pasywa (aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce);
 • bilans;
 • rachunkowość w praktyce (operacje gospodarcze);
 • konto księgowe (konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu);
 • zestawienie obrotów i sald;
 • przychody i koszty, czyli wynik finansowy (rachunek zysków i strat, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów);
 • zasady funkcjonowania kont wynikowych (niebilansowych) - konta kosztów, konta przychodów;
 • dzielenie i łączenie kont;
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.