Infolinia 800 109 509

Porównanie programów InsERT z linii Gratyfikant

Poniższa tabela przedstawia porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gratyfikant - Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo oraz Gratyfikant nexo PRO.

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.
Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji. 
Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji. 
 

Tabela porównująca programy Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo i Gratyfikant nexo PRO

Jak czytać tabelę?
 
"-"   funkcja nierealizowana przez program
"+"   funkcja realizowana przez program
"+/-"   funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo
"*"   funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gratyfikanta GT itp.)
 
 Funkcja Gratyfikant GT  Gratyfikant nexo  Gratyfikant nexo PRO
Sfera dla Gratyfikanta  *  -  +
Zaawansowane pola własne  *  -  +
Raporty własne i wydruki własne  *  -  +
Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie  -  +  +
Wsparcie dla ZFŚS
 +/-  -  -
Pracownicy      
Dane wdrożeniowe - zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3  +/-  +  +
Dane o urlopach - w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy)
 -  +  +
Portal pracownika - możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych
 -  +  +
Wydruk dokumentów pracowniczych - kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych
 +/-  +  +
Umowy
     
Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy "w środku" miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy)
+/- +  +
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe)
 +/- +/-  +
Hierarhiczna struktura firmy
 -  -  +
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi
 - +  +
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników
 - +  +
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia)  +/-  +  +
System wynagrodzeń
   
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe - podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie
+/- +  +
Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach - w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac - dla działu, w umowie - dla pracownika)
+/- +  +
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora
+/- +  +
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu
* -  +
W pełni edytowalna wypłata (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności)
+/- +  +
Informator wypłaty - pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny - nawet po edycji wypłaty
+/- +  +
Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów
+/-  +  +
Kreator naliczania wynagrodzeń - pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat
+/- +  +
Korygowanie wynagrodzeń - edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie
+/-  +  +
Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń - przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie
 - + +
Listy rachunków - intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych
 +/- + +
Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu
 - + +
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika
 - + +
Karta pracy
   
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności
 +/-  +  +
Sumaryczna ewidencja czasu pracy - możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów
- + +
Dowolne okresy rozliczeniowe
+/-  +  +
Wiele systemów rozliczania czasu pracy
- +  +
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji)
-  +  +
Delegacje krajowe i zagraniczne
-  +  +
Deklaracje ZUS
 

Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji
 - + +
WydrukiKilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem +/- + +
Strona główna
   
Kafel wynagrodzenia - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników
- + +
Informacja o kończących się umowach
+/- + +
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach
+/- + +
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji)
+/- + +
Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu
+/- + +
Działania


Przypomnienia kadrowe - pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji "Przypomnij później" i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie)
-  +  +
Portal pracownika


Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych
- + +
Informacja o wynagrodzeniach
- + +
Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego
- + +
Możliwość zgłoszenia urlopu
- + +

Gratyfikant GT

 
 
 

Gratyfikant nexo