Infolinia 800 109 509

Porównanie programów InsERT z linii Rewizor

Poniższa tabela przedstawia porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rewizor - Rewizor GT, Rewizor nexo oraz Rewizor nexo PRO.

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.
Rewizor nexo to następca wersji GT, nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.
Rewizor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego.
 

Tabela porównująca programy Rewizor GT, Rewizor nexo i Rewizor nexo PRO

 Jak czytać tabelę?
 
"-"   funkcja nierealizowana przez program
"+"   funkcja realizowana przez program
"+/-"   funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo
"*"   funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Rewizora GT itp.)
 
 Funkcja  Rewizor GT  Rewizor nexo  Rewizor nexo PRO
 Sfera dla Rewizora  *  -  +
 Zaawansowane pola własne  *  -  +
 Raporty własne i wydruki własne  +/-  -  +
 Biblioteka dokumentów  *  +/-  +
 Flagi własne  *  +/-  +
 Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie  -  +  +
 Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)  -  +  +
 Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)  -  +  +
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych  -  +  +
Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg  +/-  +  +
Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”  - +  +
Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych  - +
Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)  +/-  +  +
Definiowalne transakcje VAT  -  -  +
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)  +/-  +  +
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)  +/-  +/-  +
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej)  +/-  -  +
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów)  +/-  +  +
Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji  +/-  +  +
Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji  -  -  +
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów
 -  -  +
Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych  -  +  +
Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji)
 +/-  +/-  +
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)  -  +  +
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej  -  +  +
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M
 -  -  +
Ewidencja remanentów  -  +  +
Ewidencja wyposażenia  -  +  +
Obsługa dowodów wewnętrznych  -  +  +
Kompensaty wielowalutowe  -  -  +
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów  -  +  +
Sprawozdania finansowe  +  +/-  +/-
Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania  +  +  +
Noty korygujące  +  -  -
Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)  +  +  +
Naklejki  +  -  -

Rewizor GT

Rewizor GT - dekretacja dokumentu 
 
Rewizor GT - dokumenty kasowe 

Rewizor nexo

Rewizor nexo - ewidencja VAT 
 
Rewizor nexo - dekretacja dokumentów