Infolinia 800 109 509

Porównanie programów InsERT z linii Rachmistrz

Poniższa tabela przedstawia porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rachmistrz - Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz nexo PRO.

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Rachmistrz nexo, będący następcą wersji GT, to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 
Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. 
 

Tabela porównująca programy Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo i Rachmistrz nexo PRO

Jak czytać tabelę?
 
"-"   funkcja nierealizowana przez program
"+"   funkcja realizowana przez program
"+/-"   funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo
"*"   funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Subiekta GT itp.)
 
 Funkcja Rachmistrz GT  Rachmistrz nexo  Rachmistrz nexo PRO
Dostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy  -  +  +
Sfera dla Rachmistrza  -  -  +
Zaawansowane pola własne  *  -  +
Raporty własne i wydruki własne  +/-  -  +
Biblioteka dokumentów
 *  +/-  +
Flagi własne  *  +/-  +
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie  -  +  +
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)
 -  +  +
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)
 -  +  +
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)
 -  +  +
Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)
 -  +  +
Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)
 - +  +
Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie
 - +
Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika
 -  -  +
Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)
 +/-  -  +
Definiowalne transakcje VAT
 -  -  +
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)  +/-  +  +
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26
 +/-  +  +
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M
 -  -  +
Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów
 -  +  +
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)
 -  +  +
Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji
 +/-  +  +
Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji
 -  -  +
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów
 -  -  +
Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych
 -  +  +
Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)
 -  +/-  +
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)
 -  +  +
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej
 -  +  +
Kompensaty
 -  +  +
Kompensaty wielowalutowe
 -  -  +
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów
 -  +  +
Noty korygujące
 +  -  -
Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)
 +/-  +  +
Naklejki
 +  -  -

Rachmistrz GT

Rachmistrz GT - strona główna 
 
Rachmistrz GT - zakup VAT 

Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo - zaliczka PIT 
 
Rachmistrz nexo - księga przychodów i rozchodów