Infolinia 800 109 509

Przeniesienie danych do wersji nexo

InsERT nexo to nowa generacja programów dla firm, która jest następcą popularnej wersji InsERT GT. Decydując się na zmianę programów GT na nexo nie ryzykujemy utraty naszych danych.

System InsERT nexo przewiduje kontynuowanie pracy rozpoczętej w innym systemie. Zawiera on mechanizm pozwalający na przeniesienie danych z InsERT GT, mikroSubiekta dla Windows lub wskazanego katalogu z odpowiednio skonstruowanymi plikami XML, zawierającymi informacje do przeniesienia. Przeniesienie danych to jeden z etapów tworzenia nowego podmiotu, dostępne z poziomu Kreatora wdrożeniowego dowolnego z produktów linii InsERT nexo.
 
Dane mogą być przeniesione jedną operacją z systemu z linii InsERT GT na dowolny produkt z linii InsERT nexo. Przeniesienie może być również dokonane oddzielnie z poszczególnych programów, np. w sytuacji, gdy dane firmy przechowywane są w oddzielnych podmiotach np. przez Subiekta GT i Rachmistrza GT. Przy przenoszeniu danych istotne jest działanie obu systemów: dotychczasowego (GT) i nowego (nexo).
 
W InsERT nexo dane są zapamiętywane i przetwarzane w inny sposób, niż było to w systemach starszych. W szczególności dotyczy to zapisu i przeliczania dokumentów handlowych i magazynowych oraz liczenia kosztów w Subiekcie nexo. Z tego względu nie ma możliwości przeniesienia dokumentów. Na życzenie użytkownika InsERT nexo tworzy jedynie bilans otwarcia w postaci inwentaryzacji, do której trafiają dane zgodne z zestawieniem Remanent na dzień bieżący. Podobnie jest z innymi danymi typu ewidencjonowane dokumenty, także z programów księgowych. Tego typu dane przenoszone są bilansowo. Wyjątkiem są rozrachunki, które są przenoszone w zakresie, w jakim pozostały nierozliczone.
 

Przenoszenie danych z InsERT GT i z mikroSubiekta dla Windows

Jeśli przeniesienie danych z różnych programów InsERT GT odbywa się z jednego podmiotu InsERT GT to tworzona baza danych będzie od razu zawierała łączne informacje. W przypadku przenoszenia z różnych podmiotów należy przeprowadzić operację przenoszenia z dwóch produktów linii InsERT nexo. Każdy z nich uruchomi Kreator wdrożeniowy i zaproponuje przeniesienie danych. Pierwszy z nich założy nową bazę danych. W zależności od tego, czy chcemy mieć dane w jednej bazie czy nie, w drugim należy podłączyć się do bazy utworzonej wcześniej lub utworzyć nową. W pierwszym przypadku dane zostaną dodane do siebie z wyjątkiem powtarzających się elementów, jak np. dane kontrahentów, którzy rozpoznawani są po symbolu. Taki sposób przeniesienia spowoduje utworzenie podmiotu przygotowanego do łącznego wykorzystania przez Subiekta nexo i Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo.
 
Dane mogą być przeniesione z następujących systemów:
  • Subiekt GT (wymagana jest wersja 1.39 SP1 lub wyższa);
  • mikroSubiekt dla Windows (wymagana jest wersja 1.02 lub wyższa);
  • Rachmistrz GT (wymagana jest wersja 1.39 SP1 lub wyższa);
  • Rewizor GT (wymagana jest wersja 1.39 SP1 lub wyższa);
  • Gratyfikant GT (wymagana jest wersja 1.39 SP1 lub wyższa);
  • Gestor GT (wymagana jest wersja 1.39 SP1 lub wyższa).
Informacje przenoszone do programów linii nexo:  
 

Przenoszenie danych do InsERT nexo

Przenoszenie danych do InsERT nexo zostanie omówione na przykładzie przenoszenia danych z InsERT GT do InsERT nexo za pomocą Subiekta nexo. Po uruchomieniu dowolnego programu z linii nexo i założeniu bazy danych, na ekranie pojawi się kreator, który w kilku krokach przeprowadzi użytkownika przez cały proces przenoszenia.
 
Uwaga! Przeniesienie danych to proces, który przebiega kilkuetapowo. Najpierw określany jest zakres przenoszonych danych, następnie dane źródłowe konwertowane są na pliki wymiany, które są potem testowane, a na końcu pobierane do systemu InsERT nexo. Proces ten może być długotrwały, co jest związane z uniwersalnością mechanizmu i różnicami w pobieranych strukturach danych. Zaleca się wykonanie przeniesienia danych w momencie, gdy dysponujemy większą ilością czasu lub gdy można zostawić włączony komputer, który wykona to zadanie.
 
Po wykonaniu konwersji zostanie wyświetlony raport, dzięki któremu można się zorientować, czy nastąpiły jakieś problemy z przeniesieniem danych oraz jakie dane zostały poprawnie przeniesione.
Pobierz PDF z opisem kolejnych kroków procesu przeniesienia danych:  

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z formularza: